Продукти

Прецизни EN 10305-3:2010; DIN 2394

Конструкционни EN 10219-2:2006; DIN 2395

Прецизни EN 10305-3:2010; DIN 2394

Конструкционни EN 10219-2:2006; DIN 2395

Прецизни EN 10305-3:2010; DIN 2394

Конструкционни EN 10219-2:2006; DIN 2395

Търговията с безшевни тръби заема основен дял в дейността на Интерком Груп. Доставката на качествена стока е осигурена от надеждните партньори в света.

Горещо деформираните, студено деформиранете и котелни безшевни тръби намират приложение в тръбопроводни инсталации, газопроводни инсталации, метални конструкции за изработка на машинни детайли и др.

Интерком Груп ООД е основен производител на електрозаварени тръби тип „Обичайки". Централния производствен цех във Варна е с общ месечен капацитет над 200 тона. Тръбите, които се произвеждат са с диаметър Ø 280 – 4000 mm, дебелина на стената d 4-16 mm и максимална дължина 12 m. Технологията на производство е разкрояване на листов материал, огъване на валци, монтаж и заваряване. „Обичайките" имат широк диапазон на приложение – отводнителни мероприятия, сондажни дейности, пренос на отпадни и дъждовни води, обсаждане на инфраструктурни трасета и комуникационни съоръжения, при строителство на пътища и ж.п. линии. Основното производство е в базата ни в Елин Пелин, София