Продукти

Търговската номенклатура на Интерком Груп включва стоманени европрофили по стандарти EN и ГОСТ, внос от световните водещи производители от Германия, Полша, Румъния, Турция, Украйна и др. Висококачествените стоманени профили намират широко приложение в промишлеността, за изграждане спортни съоръжения, укрепване на фундаменти на сгради, изграждане на халета и други метални конструкции.