Продукти

През 2003 г. Интерком Груп стартира производство на студеноформувани поцинковани профили за сухо строителство. Тези профили се използват за опорни конструкции на неносещи стени от гипсови плоскости, като преградни стени, стенни и тавански облицовки и др.

Предлагаме цялата гама профили: UD, CD, UW50, UW75, UW100, CW50, CW75 и CW100.

Като гаранция за нашата продукция служи серитфицираната система за контрол на качеството ISO9001:2000 а производството на профилите се извършва съгласно европейски стандарт EN14566:2008+A1:2009