Продукти

Изработката на метални конструкции  се осъществява в главния производствения цех на Интерком Груп във Варна и е с общ месечен капацитет над 250 тона. Производственият екип е висококвалифициран, с численост повече от 50 човека инженерен и изпълнителски състав, които притежават необходимите квалификационни и сертификационни документи.