Продукти

Изработката на метални конструкции  се осъществява в главния производствения цех на Интерком Груп във Варна и е с общ месечен капацитет над 250 тона. Производственият екип е висококвалифициран, с численост повече от 50 човека инженерен и изпълнителски състав, които притежават необходимите квалификационни и сертификационни документи.

В производственото портфолио на Интерком Груп ООД все по-важно място заемат металните детайли. По проекти на клиенти се изработват къси серии изделия – контейнери, прикачен инвентар за земеделски машини, кофи за мотокари, битови котли с хидротест, захвати за рулони и др. Всички изделия са комплектовани с аксесоари от реномирани производители.