Продукти

Интерком Груп разполага с две линии за производство на заварени армоскелети с общ месечен капацитет над 300 тона. Армоскелетите са приложими за пилотни укрепителни съоръжения и елементи с кръгло сечение, за армиране на елементи от конструкции на многофункционални сгради и др.