Продукти

Интерком Груп поддържа на склад и търгува с арматурна стомана на пръти и кангали в широк обхват от форми и размери.