Продукти

Интерком Груп поддържа на склад и търгува с арматурна стомана на пръти и кангали в широк обхват от форми и размери.

Арматурните цехове на Интерком Груп ООД разполагат с общ производствен капацитет от над 4000 тона месечно. Арматурната заготовка се изработва от стомана с най-висок клас, прилагайки автоматизирана технология и оборудване, което е гаранция за отлично качество и срочност на изработка. Поддържа се складова наличност от пълната гама арматурна стомана, за изпълнение на арматурна заготовка съобразно конструктивните проекти на обектите. Възможно е изпълнение на поръчки от стомана включително с диаметри N40 и/или дължини над 12 m за специфични съоръжения.

Интерком Груп разполага с две линии за производство на заварени армоскелети с общ месечен капацитет над 300 тона. Армоскелетите са приложими за пилотни укрепителни съоръжения и елементи с кръгло сечение, за армиране на елементи от конструкции на многофункционални сгради и др.